Javascript etkin değil.

Fütuhu'l Gayb

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Fütuhu'l Gayb Hakkında

Fütûhu’l-Gayb, oğlu Abdürrezzak’ın Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin 78 adet sohbet, vaaz ve hutbesinden derlemiş olduğu kitaptır. Bu da Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin tasavvufi düşüncelerini günümüze kadar ulaştıran önemli bir eserdir.

Eserin kalbi denilebilecek asıl ve en önemli konu “tevhid"dir. Hayatı boyunca, bir an bile tevhid yolundan ayrılmayan Evliyalar Sultanı Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri, bu birbirinden eşsiz makalelerinde insanı felakete sürekleyen en büyük günahlardan olan şirkten uzak kalmayı, kalbi Aziz ve Celil olan Allah'tan başka sevgilerden arındırmanın önemini, sabrın üstünlüğünü, takvayı ve tasavvufi birçok konuyu, zahiri ve batıni ilmiyle etkileyici ve güçlü bir ifadeyle dile getirmektedir.

Ötelerden gelen bu ses, Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin kendi nefsinden sadır olmamıştır. İlahi bir ihsan olan bu kitaptaki tüm kelimeler, onun kalbine Hak tarafından gelmiştir.

Zira Abdülkâdir Geylânî Hazretleri şu sözleri, eserin mukaddimesinde Fütuhu'l Gayb için söylemiştir:

"Bu kitap, ilahi bir ihsandır. Bütün kelimeleri kalbime Hak tarafından gelmiştir. Sözlerde benim hiçbir hakkım yoktur. Hepsi hikmettir; Kur'an ve hadis-i şeriflerin kaynağından akmıştır... Bu sohbetler, konuşmalar yalnız hak ve hakikatı arayanlar içindir. Bunlardan gereken faydayı ancak Hak yolcuları alabilir.

Doğru yolda gidenlerin ve hakkı arayanların yardımcısı Allah'tır."

Yayınevi: Alperen Yayınları
Tercüme Eden: Abdulkadir Akçiçek
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 37 Dakika
Hazırlayan: Meviza

26. Edep Perdesini Açmamak

08 Haziran 2013 /makale
"Yüzünden edep, namus ve kanaat perdesini açma… Bunun aksini yaptığın an halka rüsva olursun…Halkın yardımını kalbinden çıkar, onlara güvenme… Kudreti, kuvveti Allah’tan gör!.. Hakk’ı ve hakikatı gör, her halinde manevi meşgalen bu olursa, benliğin ölür, şahsi arzuların söner. Şahsiyetçilik davasından...
DAHA FAZLASI

27. Hayır ve Şer İki Meyvedir

08 Haziran 2013 /makale
"Her yerde onu ara ve onunla olmaya bak. Ve daima onunla olmaya alış, hak ölçüleri elden bırakmamaya çabala…Bir daha hatırlatmak lazım gelirse “hayır ve şer ilâhî birer fiildir.” Bunların faili , ilâhi kudret ve yürüten o kuvvettir. Nasıl ki Allah-ü...
DAHA FAZLASI

28. Müridin Halini Beyan

08 Haziran 2013 /makale
" Allah sevgisi içinde olmayan bir işle zerre kadar ilgin olsa, bu yolun önü sana açılmaz… Sen mükâtep –kesimli – bir kul olsan, efendinin senden bir kuruşu kalsa, kulluktan kurtulamazsın… Allah rızası dışında olan şeylere kalbinde bir nohut miktarı meyil...
DAHA FAZLASI

29. Zaman Olur ki Fakirlik Küfre Yaklaşır

08 Haziran 2013 /makale
"... Kul, o devrelerde Allah’a tam bağlanmaz, durmadan itiraz eder. Allah-ü Teala’yı  (haşa) töhmet altına sokmak ister, söver, sayarsa…. Bu onun ebedi küfrüne sebep olur ve böylece dünyası ve ahireti berbatlaşır. Hakk’a kavuştuğu zaman ilâhi rahmetten herkesin nasibi olur; ama...
DAHA FAZLASI

30. Yasak Olan Şey

09 Haziran 2013 /makale
"Kötülüklerden uzak oldukça Allah yardımcın olur. Sabırlı ol, sonunu bekle, sabrın kadar mükafat alırsın. Büyükler için ayetin tefsirine dayanarak buyurmuştur ki:- “İttika sahiplerine Allah  kolaylık yollarını açar… İstediği yerden rızık gönderir. ”Bekle, sabırla bekle; ölüm gelinceye kadar bekle. Bu bekleme...
DAHA FAZLASI