Meviza
Sesli Kitap
Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

Bu kitabı podcast yayınlarımızla dinleyebilirsiniz:

Yayın Bilgileri

Yazan

Gavsu'l Azam


Çeviren

Doç. Dr. Osman Güman


Seslendiren

Çetin Oral


Hazırlayan

Meviza


Yayınevi

Gelenek


Sayfa

882


Süre

25 saat


Bölüm

65


Yorum

99


Dinlenme

366.918


Yayınlanma

5 Ekim 2013


Boyut

2.05 GB


Bölüm Listesi

21.

Besmele Ayetinin Tefsirine Dair

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 1.kısmı olan "Besmele Ayetinin Tefsirine Dair" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar...


22.

Allah İsminin Anlamları

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 1.kısmı olan "Allah İsminin Anlamları" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı,...


23.

Tövbeye Dair

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 1.kısmı olan "Tövbeye Dair" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam...


24.

Tövbede Dikkat Edilecek Hususlar

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 1.kısmı olan "Tövbeye Dair" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam...


25.

Mala Yönelik Günahların Tövbesi

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 1.kısmı olan "Tövbede Dikkat Edilecek Hususlar" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar...


26.

Haram Ve Helalin Ölçüsü Nedir ?

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babında yer alan "Haram Ve Helalin Ölçüsü Nedir ?" adlı bölümüdür. Bu bölümde Evliyalar Sultanı,...


27.

Tövbeye Dair Bazı Rivayetler

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 3.kısmı olan "Tövbe Hakkında Bazı Rivayetler" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar...


28.

Takvaya Dair

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 4.kısmı olan "Takvaya Dair" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam...


29.

Cennet ve Cehennem 1

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 5.kısmı olan "Cennet ve Cehennem" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı,...


30.

Cennet ve Cehennem 2

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 5.kısmı olan "Cennet ve Cehennem" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar Sultanı,...