Meviza
Sesli Kitap
Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

Bu kitabı podcast yayınlarımızla dinleyebilirsiniz:

Yayın Bilgileri

Yazan

Gavsu'l Azam


Çeviren

Doç. Dr. Osman Güman


Seslendiren

Çetin Oral


Hazırlayan

Meviza


Yayınevi

Gelenek


Sayfa

882


Süre

25 saat


Bölüm

65


Yorum

99


Dinlenme

362.659


Yayınlanma

5 Ekim 2013


Boyut

2.05 GB


Bölüm Listesi

51.

Nafile Oruç Tutmanın Faziletleri

Allah ondan razı olsun, Hz. Âişe’den Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Bir kul, güne oruçlu olarak başlayınca...


52.

Gece İbadetleri

Allah ondan razı olsun, Câbir bin Abdullah’tan Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Kulun gece karanlığında kılacağı...


53.

Hz. Peygamber’in (s.a.v) Gece Namazı

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Buhârî ve Müslim'de geçen gece namazı ile ilgili hadis-i şerifler. "Geceleyin dört rekat da olsa namaz kılın;...


54.

Teheccüd Namazı

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Allah, kıyamet gününde öncekileri ve sonrakileri mahşer meydanında toplayınca, bir tellâl...


55.

Akşam ve Yatsı Namazları Arasında Nafile Namaz

Allah ondan razı olsun, Ebu Hüreyre'den Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: "Her kim, akşam namazından sonra hiç...


56.

Rasulullah’ı (s.a.v.) Rüyada Görmek

Hızır aleyhisselam bana şu cevabı verdi:
 “Rüyanda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek istiyorsan, bil ki akşam namazını kıldıktan sonra yatsı...


57.

Yatsı Namazından Sonra Kılınacak Nafile Namaz

Allah ondan razı olsun, Abdullah b. Abbas’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Her kim yatsı namazından sonra dört rekat namaz kılarsa, Mescid-i Haram’da Kadir...


58.

Vitir Namazı

“Allah onlardan razı olsun, Hz. Ömer, vitir namazını gecenin sonunda, Hz. Ebû Bekir ise gecenin başında kılardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem,...


59.

Geceleri Okunması Güzel Olan Sûreler

“Kişinin, âbidler zümresine girebilmek ve gâfiller güruhuna dahil edilmemek için uyumadan önce üç yüz âyet okuması güzel olur. Mesela Furkan ve Şuarâ...


60.

Gece Namazına Kalkmayı Kolaylaştıran Şeyler

“Gece namazına kalkmayı kolaylaştıran şeylerden bir kısmı şunlardır:
 Helal yemek, havf ve reca üzere bulunarak tevbesinde sebat etmek, şüpheli yiyecekleri...