Javascript etkin değil.

Gunyetu't Talibin

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin Hakkında

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam'ın inanç esaslarının yanısıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor.

Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme: Doç. Dr. Osman Güman
Sesli Kitap Toplam Süre: 26 Saat
Hazırlayan: Meviza

Müslüman Olmak İsteyen Ne Yapmalı ?

05 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetüt Talibin'in mukaddimesi ve İbadetler Fıkhı adlı ilk babın 1.kısmı olan "Müslüman Olmak İsteyen Ne Yapmalı?" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu konular anlatılmaktadır: 1- Kelime-i Şehadet getirmek 2- Boy Abdesti Almak 3- Namaz Kılmak
DAHA FAZLASI

Namaz

05 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetüt Talibin'in İbadetler Fıkhı adlı ilk babın 2.kısmı olan "Namaz" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu konular anlatılmaktadır: 1- Namazın Şartları A) - Abdest ve Teyemmüm 1- Abdestin Sünnetleri 2- Teyemmüm B) Diğer Şartlar 1- Örtünmek 2- Namaz Kılınacak Yerin...
DAHA FAZLASI

Zekat

05 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetüt Talibin'in mukaddimesi ve İbadetler Fıkhı adlı ilk babın 3.kısmı olan "Zekat" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu konular anlatılmaktadır: 1- Zekat Nisabları 2- Türüne Göre Zekat Oranları A) Altın, Gümüş ve Ticaret Mallarının Zekatı B) Devenin Zekatı C) Sığırın...
DAHA FAZLASI

Oruç

05 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetüt Talibin'in İbadetler Fıkhı adlı ilk babın 4.kısmı olan "Oruç" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu konular anlatılmaktadır: 1- Orucun Kazası 2- Kefaret 3- Oruçluya Mekruh Olan Davranışlar 4- Oruçluya Müstehab Olan Davranışlar 5- İtikaf A) İtikafa Giren Kişinin Yapacağı...
DAHA FAZLASI

Hac ve Umre

06 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İbadetler Fıkhı adlı ilk babının 5.kısmı olan "Hac ve Umre" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu konular anlatılmaktadır: 1- Hac A) Yükümlülük Şartları B) İhrama Girilecek Sınırlar C) ihrama Girmeden Önce Yapılacak Şeyler D) Telbiyenin Sözleri ve Yapılışı...
DAHA FAZLASI