Javascript etkin değil.

Gunyetu't Talibin

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin Hakkında

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam'ın inanç esaslarının yanısıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor.

Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme: Doç. Dr. Osman Güman
Sesli Kitap Toplam Süre: 26 Saat
Hazırlayan: Meviza

Rasulullah’ı (s.a.v.) Rüyada Görmek

13 Mayıs 2017 /gunyetuttalibin
Hızır aleyhisselam bana şu cevabı verdi:
 “Rüyanda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmek istiyorsan, bil ki akşam namazını kıldıktan sonra yatsı namazına kadar hiç kimseyle konuşmadan namaz kılmaya devam edeceksin. Kendini tamamen namazına vereceksin. 

Her iki rekatta bir selam...
DAHA FAZLASI

Yatsı Namazından Sonra Kılınacak Nafile Namaz

14 Haziran 2017 /gunyetuttalibin
Allah ondan razı olsun, Abdullah b. Abbas’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Her kim yatsı namazından sonra dört rekat namaz kılarsa, Mescid-i Haram’da Kadir gecesini idrak etmiş gibi ecir alır.” Ka’bul Ahbar’ın da şöyle dediği nakledilmiştir: “Her kim yatsı namazından sonra güzel...
DAHA FAZLASI

Vitir Namazı

17 Haziran 2017 /gunyetuttalibin
“Allah onlardan razı olsun, Hz. Ömer, vitir namazını gecenin sonunda, Hz. Ebû Bekir ise gecenin başında kılardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan her birine vitir namazını hangi vakitte kıldıklarını sordu. Allah onlardan razı olsun, Hz. Ebû Bekir gecenin...
DAHA FAZLASI

Geceleri Okunması Güzel Olan Sûreler

17 Haziran 2017 /gunyetuttalibin
“Kişinin, âbidler zümresine girebilmek ve gâfiller güruhuna dahil edilmemek için uyumadan önce üç yüz âyet okuması güzel olur. Mesela Furkan ve Şuarâ sûrelerini okuyabilir; çünkü bu iki sûrenin âyetlerinin toplamı üç yüzdür. Bunları güzel şekilde okuyamıyorsa Vâkıa, Kalem, Hâkka, Meâric...
DAHA FAZLASI

Gece Namazına Kalkmayı Kolaylaştıran Şeyler

17 Haziran 2017 /gunyetuttalibin
“Gece namazına kalkmayı kolaylaştıran şeylerden bir kısmı şunlardır:
 Helal yemek, havf ve reca üzere bulunarak tevbesinde sebat etmek, şüpheli yiyecekleri yemekten ve günahlarda ısrar etmekten kaçınmak. Dünya kaygısını aklından uzaklaştırmak, ölümü yâd etmek, âhireti ve öldükten sonra karşılaşacağı şeyleri düşünmek....
DAHA FAZLASI