Javascript etkin değil.

Gunyetu't Talibin

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin Hakkında

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam'ın inanç esaslarının yanısıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor.

Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme: Doç. Dr. Osman Güman
Sesli Kitap Toplam Süre: 26 Saat
Hazırlayan: Meviza

Gündüz Vaktinin İlk İbadeti

22 Haziran 2017 /gunyetuttalibin
“Gündüz ibadetleri beş türlüdür: 1. İkinci tanın doğmasından yani sabah namazı vaktinin girmesinden güneşin doğmasına kadar yapılan ibadet. 2. Kuşluk namazı ve zeval vaktine değin kılınan namazlar. 3. Zeval vaktinden sonra güzel bir kıraat ve tek selamla kılınan dört rekatlık...
DAHA FAZLASI

Kuşluk Namazı

01 Temmuz 2017 /gunyetuttalibin
Abdülkadir Geylani Hazretleri bu bölümde, gündüz ibadetlerinin ikincisi olan ‘Kuşluk Namazı’nı anlatmaktadır. Sohbette detaylı olarak işlenen konu başlıkları ise şöyledir: * Kuşluk Namazı * Kuşluk Namazının Rekat Sayısı * Kuşluk Namazının Vakti * Kuşluk Namazında Okunacak Sureler
DAHA FAZLASI

Öğle Namazından Önce ve Sonra Kılınan Nafile Namaz

03 Temmuz 2017 /gunyetuttalibin
Abdülkadir Geylani Hazretleri bu bölümde, gündüz ibadetlerinin üçüncüsü olan ‘Öğle Namazından Önce ve Sonra Kılınan Nafile Namaz’ı anlatmaktadır. "Denilmiştir ki öğle namazının vakti girince, öğle namazı kılıncaya kadar semanın ve cennetin kapıları açılır. Bundan dolayı bu vakitte yapılan duaların makbul...
DAHA FAZLASI

Öğle ile İkindi Arasındaki Namaz

04 Temmuz 2017 /gunyetuttalibin
“Gündüz vaktinin dördüncü ibadeti, öğle ile ikindi arasında kılınan namazdır. Bu, âbidlerden çoğunun âdetiydi. Öğle ve ikindi arasında ibadet ile meşgul olurlar ve halktan ayrılarak Hakk’ın huzuruna çıkarlardı. Bu zaman dilimi, kişinin Rabbiyle başbaşa kalması için uygun bir vakittir ve...
DAHA FAZLASI

İkindi ile Akşam Arası

04 Temmuz 2017 /gunyetuttalibin
“Beşinci ibadet vakti, ikindi namazından güneşin batmasına kadar olan vakit olup bu zamanda yapılacak ibadet; tesbih ve tehlil çekmek, istiğfar etmek, melekût âlemi üzerine tefekkür etmek ve Kur’an okumak gibi zikirlerdir.”
DAHA FAZLASI