Javascript etkin değil.

Cilau'l Hatır

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır Hakkında

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir.

Eserde yer alan sohbetlerde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri insanı derinden etkileyen kendine has üslubuyla gönüllere hitap etmekte ve insanı kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'a perde olan masivayı terk etmeye, şirkin gizlisinden ve açığıdan uzaklaşmaya çağırmaktadır. Onun nasihatlerindeki ayet ve hadis-i şerifler ışığında naklettiği her cümle bir hikmet incisidir.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Prof. Dr. Dilaver Gürer
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 16 Dakika
Seslendiren: Çetin Oral
Hazırlayan: Meviza

Zühd - Çile

08 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey kendi kendine boşu boşuna sıkıntı çıkaran ve ey yapmacıklı sahtekâr! Nedir bu hâlin? Sende nefis, hevâ, heves, cehâlet ve inat olduğu müddetçe, ne kadar gündüz oruç tutsan, geceyi ibâdetle geçirsen de, ne kadar kuru yemekler yesen, kaba elbiseler giysen...
DAHA FAZLASI

Muhabbet - Sadakat

09 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey dünya ehli! Bu sözleri duymaya ne kadar da ihtiyacınız var! Ey cahil zahidler! Bu sözleri duymaya ne kadar da ihtiyacınız var! Zâhidlerin ve âbidlerin çoğu halkın kölesidir, onları şirk koşarlar. Ey ihlas sahibi! Şirkten, Rabbinin kapısına kaç. Orada dur,...
DAHA FAZLASI

Gerçek Fakirlik - Kasr-ı Emel

09 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey evlat! Sen daha yumurtada civcivsin, horozlanma! Bedenin oluşup yumurtadan ayrılıncaya kadar sana söz hakkı yok. Annenin kanatları altında, Peygamberinin (sallallahu aleyhi ve sellem) şerîatinin kanatları altında annenin ağzındaki ile beslenip îmânın kuvvetleninceye kadar sana konuşma hakkı yok! Salâh senin...
DAHA FAZLASI

Ölüme Hazırlık

09 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Emellerinizi kısaltın! Ölümü gözünüzün önüne dikin. Bir kardeşinizi gördüğünüzde, ona veda selâmı ile selam verin. O kimse tıpkı bu şekilde, evinden çıktığı zaman da ailesiyle gönülden vedalaşsın; ola ki, ölüm meleği onu çağırır ve onlara dönmek mümkün olmaz. Ola ki,...
DAHA FAZLASI

Nefs Terbiyesi

09 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"O’na istiğfarda bulunun, zira O günahları bağışlayandır. Çok az amele dahi karşılık verir. Hayırlı ameller üzerinde sabit kılar. Zira O “Kerîm” (çok çok ikram ve ihsân edici) ve “Cevvâd” (çok çok cömert)tir. Hiçbir sebep ve karşılık olmaksızın bağışta bulunur. Sebep...
DAHA FAZLASI