Meviza
Sesli Kitap
Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu kitabı podcast yayınlarımızla dinleyebilirsiniz:

Yayın Bilgileri

Yazan

Gavsu'l Azam


Çeviren

Prof. Dr. Dilaver Gürer


Seslendiren

Çetin Oral


Hazırlayan

Meviza


Yayınevi

Gelenek


Sayfa

240


Süre

9 saat


Bölüm

52


Yorum

30


Dinlenme

216.971


Yayınlanma

1 Temmuz 2013


Boyut

485.51 MB


Bölüm Listesi

41.

Şükür

"Ey münafık! Zamanın boşa gidiyor. Ey işlerini elinde tutan! Kaybediyorsun, sermayen gidiyor. Sermayen dinindir. Sen ise dünyalık karşılığında dinini...


42.

Kalp Katılığı - Havf - Allah'tan Korkmak

"Kulun şakîliğinin (cehennemlik oluşunun) alâmeti kalp katılığı, göz kuruluğu, uzun emeller peşinde koşması, elinde olanda cimrilik etmesi, emir ve nehyi...


43.

Kıyamet Gününe Hazırlanmak

"Yazıklar olsun sana ki, Allah’ı bildiğini söylüyorsun da, O’nun yarattıklarına merhamet etmiyorsun!. Sen iddianda yalancısın… Ârifbillah olan kimse...


44.

Güzel Ahlak

"Ey oğul! Eğer sen Rabbini istiyor isen, bana yapış ve benim vereceğim bir hırkaya ve bir lokmaya râzı ol.. Senden istediğim hizmetleri yerine getir. Sözlerime...


45.

Belaların Hikmeti

"Ey cahiller! Siz zenginlik kapısını terkettiniz, fakirlik kapısına yapıştınız. Cömertin kapısını terkettiniz, sizi aşağılayanın kapısına yapıştınız....


46.

Nefse ve Dünyaya Aldanmama

"Ey oğul! Eğer ölümü tezekkür eder, sürekli hatırlarsan, nefsinin sana söyleyecek sözü olmaz ve Mevlâ’na taatte sana muhalefet etmez. Fakat sen onu emîrin ve...


47.

Sufiler - Tevhid

"İhlaslı olun! Yarattığı şeyler için değil, O’nun için namaz kılın. Kulları için değil, Allah için oruç tutun. Dünyada nefisleriniz için değil, O’nun için...


48.

Fenafillah - Muhabbet

"Ey oğul! Bütün tasarruflarında, davranışlarında Kitap ve Sünnetten fetva al. Eğer dininle ilgili bir konuda sıkıntıya düşersen şöyle de: “Ne dersin ey Kitap?...


49.

Sabır - Hüzün - Marifetullah - Adab-ı Muaşeret

"Ey oğul! İhsan, hakkı vermek ve bazı hakları almaktır. Gücün varsa hakkının hepsini hibe et, bağışla, hatta fazlasını da ver. Bu senin için imana ve Rabbine...


50.

Kişinin Aczini Bilmesi

"Ey nimetlerden gafil olanlar! Sizler gafilsiniz. Sizler kayıpsınız. Sizler bayılmışsınız. Sizler dünya işlerinde akıllı, ama ahiret işlerinde akılları...