Meviza
Sesli Kitap
Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu kitabı podcast yayınlarımızla dinleyebilirsiniz:

Yayın Bilgileri

Yazan

Gavsu'l Azam


Çeviren

Prof. Dr. Dilaver Gürer


Seslendiren

Çetin Oral


Hazırlayan

Meviza


Yayınevi

Gelenek


Sayfa

240


Süre

9 saat


Bölüm

52


Yorum

30


Dinlenme

216.962


Yayınlanma

1 Temmuz 2013


Boyut

485.51 MB


Bölüm Listesi

31.

Dünyanın Geçiciliği - Fakr

"Ey Allah’ın kulları! Hikmet dünyasında bulunmaktasınız; vasıtasız bir şey yapamazsınız. O halde, Mâbudunuzdan, kalp hastalıklarınızı tedavi edecek bir tabip,...


32.

İnfak - Mücahede

"Nefis câhildir; onu eğitin. O kötü edeplidir; ona edep öğretin. Dert ile devâyı, helâl ile haramı, kendisine faydalı olanla zararlı olanı ayırt edemez. Rabbi ...


33.

Ölüme Hazırlık

"Ey cemaat! Ölmeden önce nefislerinizden ve iradelerinizden ölün. Ölümü çokça zikredin ve gelmeden önce ona hazırlanın. Ölmeden önce ölürseniz, ölüm size...


34.

Muhabbet - Marifet - Cenab-ı Hakk'ı Tanımak

"Ey oğul! Allah Teâlâ eğer sana bir zarar dokundurur veya bir musibet verirse, onu yine O’ndan başka giderecek başka biri yoktur. O halde niçin senin gibi...


35.

Zühd - Dünyaya Değer Vermemek

"Dünya, şehvet ve lezzetlerle dolu olan her kalp kabuktur. O ancak ateşte işe yarar. Kalbinde mahlukattan bir şeyler olduğu müddetçe cezalandırılacağını bil!...


36.

Ramazan ve Oruç

"Ey cemaat! Himmetlerinizi (gayretlerinizi) yemeye içmeye yoğunlaştırmayın. Bu düşük bir gayrettir, himmettir. Yemeye içmeye müptela oldunuz; halbuki rızık...


37.

İhlas - İnfak

"Dünya işlerine sizden aşağıda olanların gözüyle bakın, âhiret işlerine ise sizden yüksekte olanların gözüyle bakın. Sâlihlerden birisi bir bayram günü...


38.

Cennet Nimetleri

"Ey dünyayı talep edenler! Dünya geçicidir, yorucudur. Bâkî olan cennete talip olun; zira o rahatlık yeridir, nimetler yurdudur, şükür evidir. Orada ne namaz,...


39.

Belaya Sabretmek - Tevhid- Vera

"Yazık size! Teferruatı asıl yaptınız; merzûku Râzık, yani rızık verilen kimseyi rızık veren, memlûkü mâlik yani köleyi efendi, fakiri zengin, âcizi kuvvetli,...


40.

Zikir - Muhasebe (Nefsi Hesaba Çekme)

"Ey dünyanın talipleri! Ey dünyanın âşıkları! O, cennete nisbetle sadece bir hizmetçi değil midir? Cennet ise gerçek şereftir ve asıldır. Ahmed b. Hanbel...