Meviza
Sesli Kitap
Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu kitabı podcast yayınlarımızla dinleyebilirsiniz:

Yayın Bilgileri

Yazan

Gavsu'l Azam


Çeviren

Prof. Dr. Dilaver Gürer


Seslendiren

Çetin Oral


Hazırlayan

Meviza


Yayınevi

Gelenek


Sayfa

240


Süre

9 saat


Bölüm

52


Yorum

30


Dinlenme

216.972


Yayınlanma

1 Temmuz 2013


Boyut

485.51 MB


Bölüm Listesi

21.

Zikir - Cenab-ı Hakk’ı Unutmamak

"Ey oğul! Sahih ol ki, fasih olasın. Halvetinde sahih ol ki, celvetinde fasih olasın. Dünyada sahih olursan, âhirette Allah’ın huzurunda konuşmada fasih...


22.

Ölümü Düşünmek

"Ey Allah’ın kulları! Ölümü ve ölümden sonrasını düşünün. Cenâb-ı Hakk’ı , halkı üzerindeki tasarrufunu, rubûbiyetini ve azametini düşünün. Ailenizden yalnız...


23.

Teveccüh - Hakk'a Yönelmek

"Ey sufiler! Bana icabet ediniz. Zira ben Allah Teâlâ’nın davetçisiyim. Kalbinizle yaratıcınıza dönün. Çok yakında hepiniz öleceksiniz. O’na giden tevbe ve...


24.

Kurbiyet - Cenab-ı Hakk'a Yakınlık

"Ey oğul! Dünya tarafında cennet yoktur. O cennete de yaklaştırmaz. Kul, dünyaya yaklaşır ve onu ister. Sonra onun ayıplarını ve kusurlarını görür; ona karşı...


25.

Veliler

"Ey kalpleri ölüler! Beni iyi dinleyin. Ben, o adamın sıfatını sizde görüyorum. Rabbinizi tanımadan nasıl ölürsünüz! Allah’ım! Bizi marifetinle,...


26.

Sıhhatin ve Boş Zamanın Kıymeti

"Yazık size! Ölümden önce, hayatınızın kıymetini bilin. Ölümden ibret alın. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Vâiz olarak...


27.

Sadaka Vermek

"Bela geldiğinde, onu iman, sabır ve teslimiyet ile karşıla. Zamanı geçip, devri doluncaya kadar ona sabret. Ey mürîd! Bela okları sebebiyle muradının...


28.

Zikr-i Daim - Edep

"Ey oğul! Beni tanısaydın yanımdan ayrılmaz, nereye gidersem gideyim, bana tâbi olurdun. Yanıma gelmemenin ne demek olduğunu bilmiyorsun. Halbuki, seni bir...


29.

Salih Amel

"Sâlih amel işleyen kimsenin o ameli, onun önünü aydınlatan bir nur, altında bindiği bir vasıta olur. Onun kalp amelleri yüzünde görünür. Yüzü ayın on dördü...


30.

Kur'an Dinlemek

"Yazık sana! Sen tembelsin. Şüphesiz, bu şekilde eline bir şey geçmez! Komşuların, arkadaşların ve akranların yollara düştüler, araştırıp incelediler,...