Javascript etkin değil.

Cilau'l Hatır

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır Hakkında

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir.

Eserde yer alan sohbetlerde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri insanı derinden etkileyen kendine has üslubuyla gönüllere hitap etmekte ve insanı kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'a perde olan masivayı terk etmeye, şirkin gizlisinden ve açığıdan uzaklaşmaya çağırmaktadır. Onun nasihatlerindeki ayet ve hadis-i şerifler ışığında naklettiği her cümle bir hikmet incisidir.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Prof. Dr. Dilaver Gürer
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 16 Dakika
Seslendiren: Çetin Oral
Hazırlayan: Meviza

İhlas - Huşu

09 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey Allah’ın kulları! Hayânın hakikati halvette ve celvette Rabb’den utanmaktır. Mü’min Hâlık’tan , münafık ise halktan utanır. Allah sizi ıslah etsin, ey münafıklar! Bütün işiniz kendiniz ile halkın arasını düzeltmek ve Hakk ile aranızı tahrip etmekten ibaret. Eğer bana düşmanlık...
DAHA FAZLASI

Mücahede - Nefse Karşı Savaş

09 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Hüznü artırın. Rahatlığı azaltın. Bu iş hüzün üzerine bina edilmiştir. Nebiler , resuller ve salihler hep bu hal üzerine yaşamışlardır. Hz. Peygamber’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hüznü uzun ve tefekkürü sürekli idi. Ancak tebessümle gülerdi. Akıllı olan kimse, dünyalıklar ile,...
DAHA FAZLASI

Salih Amel - Velayet

09 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey oğul! Emelini kısalt. Hırsını azalt. Namazını veda ediyormuş gibi kıl. Benim huzuruma her şeyiyle vedalaşmış birisi gibi gel. Son kez geldiğinde kader erişirse bu da senin hesabında olan bir şey değil. Bir mü’minin, vasiyetini başının altına koymadan uyuması doğru...
DAHA FAZLASI

Sufiler

09 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Sûfîlerin Allah Teâlâ’ya giden kalp adımları uyanınca, rüyalarında uyanıkken görmedikleri şeyleri görürler. Onların kalpleri ve sırları uyanıkken görmedikleri şeyleri görür. Oruç tutarlar, namaz kılarlar, nefislerini aç bırakarak mücahede ederler ve dünyevi hedeflerden yüzçevirirler. Her türlü ibadette karanlıkları gider, aydınlığa ulaşırlar....
DAHA FAZLASI

İbadet - Teslimiyet - Nefs-i Emmare

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey kalpleri ölü olanlar! Ey dünyanın ve sultanların köleleri! Ey zenginlerin, pahalının, değerlinin kulları! Benim yanımda ne işiniz var? Yazık sizlere! Bir buğday tânesinin değeri bir dinar olsa bile beni ilgilendirmez. Mü’min, yakîni ve Rabbine tevekkülü kuvvetli olduğu için rızık...
DAHA FAZLASI