Meviza
Sesli Kitap
Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu kitabı podcast yayınlarımızla dinleyebilirsiniz:

Yayın Bilgileri

Yazan

Gavsu'l Azam


Çeviren

Prof. Dr. Dilaver Gürer


Seslendiren

Çetin Oral


Hazırlayan

Meviza


Yayınevi

Gelenek


Sayfa

240


Süre

9 saat


Bölüm

52


Yorum

30


Dinlenme

216.960


Yayınlanma

1 Temmuz 2013


Boyut

485.51 MB


Bölüm Listesi

11.

İhlas - Huşu

"Ey Allah’ın kulları! Hayânın hakikati halvette ve celvette Rabb’den utanmaktır. Mü’min Hâlık’tan , münafık ise halktan utanır. Allah sizi ıslah etsin, ey...


12.

Mücahede - Nefse Karşı Savaş

"Hüznü artırın. Rahatlığı azaltın. Bu iş hüzün üzerine bina edilmiştir. Nebiler , resuller ve salihler hep bu hal üzerine yaşamışlardır. Hz. Peygamber’in...


13.

Salih Amel - Velayet

"Ey oğul! Emelini kısalt. Hırsını azalt. Namazını veda ediyormuş gibi kıl. Benim huzuruma her şeyiyle vedalaşmış birisi gibi gel. Son kez geldiğinde kader...


14.

Sufiler

"Sûfîlerin Allah Teâlâ’ya giden kalp adımları uyanınca, rüyalarında uyanıkken görmedikleri şeyleri görürler. Onların kalpleri ve sırları uyanıkken...


15.

İbadet - Teslimiyet - Nefs-i Emmare

"Ey kalpleri ölü olanlar! Ey dünyanın ve sultanların köleleri! Ey zenginlerin, pahalının, değerlinin kulları! Benim yanımda ne işiniz var? Yazık sizlere!...


16.

Sufilere Zulmetmek

"Hakk’ı bulursan eşyayı ondan görürsün. Ne düşmanın kalır, ne üzerinde hakkın olan biri. Hakkını aramada Allah Teâlâ’ya sığınırsan, kalbin cevher olur, sırrın...


17.

Fakirlere Yardım

"Elinizdeki mallar sizin değil; onlar size birer emanettir. O sizinle fakirler arasında ortak. Sahibi varken emaneti mülkiyetinize geçirmeye kalkışmayın....


18.

Muhabbet - Takva

"Ey aceleciler! Sebat edin. Ey isteklerinin zamanından önce gelmesini isteyenler! Böyle yapmayın. Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in: ...


19.

İnayet - Hakk'ın Yardımı

"Eğer Allah’ı bilseydiniz halka merhamet eder, ayıplarını örterdiniz. Eğer O’nu bilseydiniz başkalarını inkar eder, sonra da O’nun gayrısını O’nun ...


20.

Kadere Rıza - Belaya Sabır

"Yazık sana! Ey kaderinden dolayı Allah Teâlâ’ya itiraz eden, boşu boşuna hezeyanlar, saçmalıklar yapma! Kaderi değiştirecek bir kimse yoktur. Onu bertaraf...