Javascript etkin değil.

Cilau'l Hatır

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır Hakkında

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir.

Eserde yer alan sohbetlerde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri insanı derinden etkileyen kendine has üslubuyla gönüllere hitap etmekte ve insanı kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'a perde olan masivayı terk etmeye, şirkin gizlisinden ve açığıdan uzaklaşmaya çağırmaktadır. Onun nasihatlerindeki ayet ve hadis-i şerifler ışığında naklettiği her cümle bir hikmet incisidir.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Prof. Dr. Dilaver Gürer
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 16 Dakika
Seslendiren: Çetin Oral
Hazırlayan: Meviza

Zikir - Cenab-ı Hakk’ı Unutmamak

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey oğul! Sahih ol ki, fasih olasın. Halvetinde sahih ol ki, celvetinde fasih olasın. Dünyada sahih olursan, âhirette Allah’ın huzurunda konuşmada fasih olursun. Şefaat eder ve şefaat edilirsin. Seni yarattıklarından istediğine kendi izni ve emriyle şefaatçi kılar. Senin başkalarına şefaat...
DAHA FAZLASI

Ölümü Düşünmek

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey Allah’ın kulları! Ölümü ve ölümden sonrasını düşünün. Cenâb-ı Hakk’ı , halkı üzerindeki tasarrufunu, rubûbiyetini ve azametini düşünün. Ailenizden yalnız kaldığınızda, gözler uyuduğunda siz bunları düşünün. Kalp, Allah Teâlâ için düzelip sapasağlam olunca, Allah Teâlâ o kalbi alış verişle, sebeplere...
DAHA FAZLASI

Teveccüh - Hakk'a Yönelmek

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey sufiler! Bana icabet ediniz. Zira ben Allah Teâlâ’nın davetçisiyim. Kalbinizle yaratıcınıza dönün. Çok yakında hepiniz öleceksiniz. O’na giden tevbe ve özür kapılarını aralayın. O’nu gözetleyin. Bilin ki, O sizin her şeyinize muttalidir. O gözetleyendir, yakındır, şâhiddir, müşâhiddir. O’nun :...
DAHA FAZLASI

Kurbiyet - Cenab-ı Hakk'a Yakınlık

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey oğul! Dünya tarafında cennet yoktur. O cennete de yaklaştırmaz. Kul, dünyaya yaklaşır ve onu ister. Sonra onun ayıplarını ve kusurlarını görür; ona karşı zâhid, isteksiz olur. Yaşatacak kadar dünyalığa kanaat gösterir. Onu da şeriat, takva ve vera eliyle alır....
DAHA FAZLASI

Veliler

12 Temmuz 2013 /cilaulhatir
"Ey kalpleri ölüler! Beni iyi dinleyin. Ben, o adamın sıfatını sizde görüyorum. Rabbinizi tanımadan nasıl ölürsünüz! Allah’ım! Bizi marifetinle, amellerimizde sana karşı ihlaslı olmakla, senden başkası için amel etmemekle rızıklandır. Bizi zâhir ve bâtın hükümlerinin ilmi ile rızıklandır. Bize sabır...
DAHA FAZLASI