Meviza
Sesli Kitap
Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

Bu kitabı podcast yayınlarımızla dinleyebilirsiniz:

Yayın Bilgileri

Yazan

Gavsu'l Azam


Çeviren

Doç. Dr. Osman Güman


Seslendiren

Çetin Oral


Hazırlayan

Meviza


Yayınevi

Gelenek


Sayfa

882


Süre

25 saat


Bölüm

65


Yorum

99


Dinlenme

362.659


Yayınlanma

5 Ekim 2013


Boyut

2.05 GB


Bölüm Listesi

11.

Esmaü'l Hüsna

Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Esmau'l Hüsna" adlı bölümü içerir. Bu bölümde; Kur'an-ı...


12.

İman Artıp Eksilir mi?

Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - İman Artıp Eksilir mi ?" adlı bölümü içerir. Bu bölümde; İman ve...


13.

Kaderle İlgili Bazı Meseleler

Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Kaderle İlgili Bazı Meseleler" adlı bölümü içerir. Bu bölümde;...


14.

Ölüm ve Ötesi - Kabir Suali ve Azabı

Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Ölüm ve Ötesi - Kabir Suali ve Kabir Azabı" adlı bölümü içerir. Bu...


15.

Ölüm ve Ötesi - Diriliş

Abdulkadir Geylani Hazretleri - Gunyetü't Talibin - 13 - Ölüm ve Ötesi - Diriliş Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin...


16.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Evrensel Bir Peygamberdir

Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Hz. Muhammed (s.a.v.) Evrensel Bir Peygamberdir" adlı bölümü...


17.

Bid'atlerden Uzak Durmak

Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Bid'atlerden Uzak Durmak" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu...


18.

Hidayet Yolundan Sapan Fırkalar

Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Hidayet Yolundan Sapan Fırkalar" adlı bölümü içerir. Bu bölümde...


19.

İstiaze Ayetinin Tefsirine Dair

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 1.kısmı olan "İstiaze Ayetinin Tefsirine Dair" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar...


20.

İlham Türleri ve Özellikleri

Gunyetut Talibin'in Kuran ve Hadislerden Öğütler adlı üçüncü babının 1.kısmı olan "İlham Türleri ve Özellikleri" adlı bölümü içerir. Bu bölümde Evliyalar...