Javascript etkin değil.

Gunyetu't Talibin

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Gunyetu't Talibin Hakkında

Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin “el-Gunye li-talibi tariki'l-Hak (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap), Gunyetü’t Talibin” isimli eseri, bir hikmet kaynağı olarak irfan yoluna dair hikmetler sunmaktadır.

Hayli hacimli olan eser Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar, İbadetler, Faziletli Ameller ve Tasavvuf isimli bölümlerden oluşuyor.

Herbir bölüm, nüfuzu çağlar boyu eksilmeyen Evliyalar Sultanı, Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Hazretlerinin ortaya koymuş olduğu beliğ açıklamaları içeriyor. Eserde tevhid, iman, takva gibi temel İslami temalar hem zahidane hem de arifane bir üslupla işlenmektedir.

İbadetler Fıkhı başlığını taşıyan bölümde şeri adaba dair bilgiler sunuluyor. Ayrıca ibadetlerin manevi boyutlarına yer veriliyor. İtikat başlığını taşıyan bölümde İslam'ın inanç esaslarının yanısıra akaid bağlamında mezheplerin ortaya koydukları görüşler eleştirel olarak ele alınıyor.

Sohbetler isimli bölüm ayet ve hadislerin ışığında menkıbeleri de içeren açıklamalar sunuyor. Faziletli Ameller başlıklı bölümde farz ve nafile ibadetler konu ediliyor. Tasavvuf başlıklı bölümde ise müridin adabı, sufilerin özellikleri ve Kadiri yolunun esasları üzerinde duruluyor.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme: Doç. Dr. Osman Güman
Sesli Kitap Toplam Süre: 26 Saat
Hazırlayan: Meviza

Ahlak ve Görgü Kuralları -1

10 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İbadetler Fıkhı adlı ilk babın 6.kısmı olan "Ahlak ve Görgü Kuralları" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu konular anlatılmaktadır: 1- Selamlaşmak A) Selam  Vermenin Hükmü B) Nasıl Selam Verilir ? C) Kim Kime Selam  Verir ? D) Kimlere...
DAHA FAZLASI

Ahlak ve Görgü Kuralları -2

12 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İbadetler Fıkhı adlı ilk babının 6.kısmı olan "Ahlak ve Görgü Kuralları" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu konular anlatılmaktadır: 1- Helal Kazanç 2- Uzlet 3- Yolculuk Adabı ve Yol Arkadaşlığ ı4- Enemek ve İşaret Koymak 5- Cami Adabına...
DAHA FAZLASI

Ahlak ve Görgü Kuralları -3

14 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İbadetler Fıkhı adlı ilk babının 6.kısmı olan "Ahlak ve Görgü Kuralları" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu konular anlatılmaktadır: 1- Kur'an Okuyarak Allah'a Sığınmak 2- Doğum Zorluğu Çeken Kadına Yazılacak Dua 3- Göz Değmesi 4- Tedavi Olmak 5-...
DAHA FAZLASI

Yaradan'ı Tanımak

14 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Yaradan'ı Tanımak" adlı bölümü içerir. Bu bölümde şu konular detaylı olarak anlatılmaktadır: 1- Allah'ın Sıfatları 2- Müteşabih Sıfatlar 3- Allah'ın Görülmesi 4- Allah'ın Arşı 5- İstiva Ne...
DAHA FAZLASI

Kur'ân'a İnanmak

20 Ekim 2013 /gunyetuttalibin
Gunyetut Talibin'in İtikat adlı ikinci babının 1.kısmı olan "Ehl-i Sünnetin İnanç Esasları - Kur'an'a İnanmak" adlı bölümü içerir. Bu bölümde; Kur'an'ın Yaratılmamış Olduğunun Delilleri detaylı olarak ayet ve hadislerle ortaya konulmaktadır. 
DAHA FAZLASI