Javascript etkin değil.

Cilau'l Hatır

Abdülkadir Geylani Hazretleri

Cilau'l Hatır Hakkında

Eserin tam adı "Cilâu'l-hâtır fi'l-bâtın ve'z-zâhir" şeklindedir. Hâtır kişinin, özellikle de sûfînin gönül ve kalp dünyâsına ilâhî âlemden tecellî eden fikirler demektir. Bu durumda eserin adını dilimize "Bâtınî ve zâhirî konularda gönül dünyâsına yansıyan fikirlerin cilâsı" şeklinde çevirmek mümkündür.

Cilâu'l-hâtır, Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin vaazlarını bir araya getiren el-Fethu'r-Rabbânî gibi müstakil bir derlemedir ve el-Fethu’r-Rabbânî'nin adeta devamı niteliğindedir. Meclislerden yani sohbetlerden oluşmaktadır.

Bu vaaz ve sohbetlerin tamamı tasavvufla ilgilidir. İlk sohbetin târihi 9 Receb 546/1152, son meclisin tarihi ise 24 Ramazan 546'dır. Başka bir deyişle Cilâu’l-Hâtır Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin yaklaşık 2,5 aylık vaazlarını bir araya getirmektedir.

Eserde yer alan sohbetlerde Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam Abdulkadir Geylani Hazretleri insanı derinden etkileyen kendine has üslubuyla gönüllere hitap etmekte ve insanı kalbinde Aziz ve Celil olan Allah'a perde olan masivayı terk etmeye, şirkin gizlisinden ve açığıdan uzaklaşmaya çağırmaktadır. Onun nasihatlerindeki ayet ve hadis-i şerifler ışığında naklettiği her cümle bir hikmet incisidir.

Yayınevi: Gelenek Yayıncılık
Tercüme Eden: Prof. Dr. Dilaver Gürer
Sesli Kitap Toplam Süre: 9 Saat 16 Dakika
Seslendiren: Çetin Oral
Hazırlayan: Meviza

Nefse ve Dünyaya Aldanmama

04 Ağustos 2013 /cilaulhatir
"Ey oğul! Eğer ölümü tezekkür eder, sürekli hatırlarsan, nefsinin sana söyleyecek sözü olmaz ve Mevlâ’na taatte sana muhalefet etmez. Fakat sen onu emîrin ve sürücün yaptın. Nefsin senin ölümü tefekkür ederek kendisine elem vermeni, kızdırmanı ve üzmeni istemez. Nefsin seni...
DAHA FAZLASI

Sufiler - Tevhid

04 Ağustos 2013 /cilaulhatir
"İhlaslı olun! Yarattığı şeyler için değil, O’nun için namaz kılın. Kulları için değil, Allah için oruç tutun. Dünyada nefisleriniz için değil, O’nun için yaşayın. Bütün taatleriniz Allah için olsun, yarattıkları için değil. Salih amellere ve ihlasa ancak kasr-ı emel ile...
DAHA FAZLASI

Fenafillah - Muhabbet

05 Ağustos 2013 /cilaulhatir
"Ey oğul! Bütün tasarruflarında, davranışlarında Kitap ve Sünnetten fetva al. Eğer dininle ilgili bir konuda sıkıntıya düşersen şöyle de: “Ne dersin ey Kitap? Ne dersin ey sünnet? Ya ResulAllah (sallallahu aleyhi ve sellem)! Bu müşkülüm hakkında ne dersiniz? Ey Resûlullah...
DAHA FAZLASI

Sabır - Hüzün - Marifetullah - Adab-ı Muaşeret

06 Ağustos 2013 /cilaulhatir
"Ey oğul! İhsan, hakkı vermek ve bazı hakları almaktır. Gücün varsa hakkının hepsini hibe et, bağışla, hatta fazlasını da ver. Bu senin için imana ve Rabbine yakınlığa dönecektir. Tarttığında fazla fazla tart ki, Allah Teâlâ da kıyâmet gününde senin mizanını...
DAHA FAZLASI

Kişinin Aczini Bilmesi

07 Ağustos 2013 /cilaulhatir
"Ey nimetlerden gafil olanlar! Sizler gafilsiniz. Sizler kayıpsınız. Sizler bayılmışsınız. Sizler dünya işlerinde akıllı, ama ahiret işlerinde akılları başından gitmiş kimselersiniz. Sizle öyle bir bataklıktasınız ki, kımıldadıkça batıyorsunuz. Ellerinizi iltica ile, tevbe ile, özür ile Allah Teâlâ’ya uzatın ki, bulunduğunuz...
DAHA FAZLASI